Beatrice Egli | Termin | 27.04.2019 ARENA LEIPZIG, Leipzig