Götz Alsmann | Termin | 17.10.2019 Tivoli Freiberg - Sachsen, Freiberg, 20:00