Grigory Sokolov | Termin | 18.03.2019 Laeiszhalle, Hamburg, <p>Beethoven et al</p>