voXXclub | Termin | 23.04.2019 Messe Chemnitz, Chemnitz