Alvaro Soler | 09.08.2024 Westfalenpark Dortmund, Dortmund, 19:30